Blog o Bogu Trójedynym tak bardzo innym, a zarazem bliskim sprawom ludzkim i sprawom tego świata... Blog o Bogu w moim życiu...
| < Maj 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
LICZNIK ODWIEDZIN:

liczniki na blog onet
WYSZUKIWARKA:

Wpisy z tagiem: przykazania Boże

wtorek, 07 września 2010

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tym przykazaniu opiera się cały Dekalog, który jest swego rodzaju uszczegółowieniem i doprecyzowaniem najważniejszego przykazania, jakim jest przykazanie miłości.

Jeśli kocham Boga to jest On dla mnie jedynym Bogiem – „bo jeśli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko pozostałe jest na właściwym” - Jego imię wypowiadam z szacunkiem i pamiętam o dniu Jemu poświeconemu. Jeśli natomiast kocham bliźniego to nie okradam go, nie popełniam morderstw, nie ranię wypowiedzianym słowem, nie zdradzam fizycznie i emocjonalnie, nie zazdroszczę i nie jestem chciwy oraz szacunkiem darzę Tych, dzięki którym przyszedłem na świat.

W końcu po śmierci sądzeni będziemy z miłości, tej do Boga, do człowieka i do siebie samego…

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

poniedziałek, 06 września 2010

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Tak natomiast brzmi treść drugiego przykazania Bożego. Podobnie jak pierwsze zwraca uwagę na cnotę religijności oraz bardziej szczegółowo określa nasze posługiwanie się słowem, które jest imieniem Boga. Bezmyślne i lekkomyślne posługiwanie się imieniem Boga, nagminne i machinalne wzywanie Boga w mowie potocznej, lekceważące posługiwanie się imieniem Boga np. w żartach, posługiwanie się Jego imieniem przy złorzeczeniu i przekleństwie, bluźnierstwo (urąganie Bogu i Jego czci) czy krzywoprzysięstwo (rozumiane jako uroczyste przyrzekanie a tym samym banie Boga na świadka swojej prawdomówności) to konkretne przykłady przeciwko drugiemu przykazaniu.

Może czasem warto się zastanowić na słowami, które wypływają z naszych ust?? Jak często używam imienia Syna Człowieczego jako „przecinka” w wypowiadanym zdaniu??

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony

09:41, damian.franciszek
Link Komentarze (1) »
niedziela, 05 września 2010

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak brzmi treść trzeciego przykazania Bożego. Zwraca ono uwagę na Dzień Święty, którym dla chrześcijanina jest niedziela. Brak uczestnictwa w Eucharystii, niepowstrzymanie się od codziennej pracy zarobkowej i niepotrzebnych zajęć, robienie zakupów, zaabsorbowanie myśli, uczuć i woli sprawami doczesnymi i światowymi czy całkowita bezczynność np. przesypianie dnia niedzielnego to konkretne przykłady grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu.

Warto także pamiętać, iż jako chrześcijanin powinienem unikać narzucania – bez potrzeby – drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowaniu dnia Pańskiego. Pamiętajmy o tym, gdy w niedziele idziemy na zakupy…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony

11:47, damian.franciszek
Link Dodaj komentarz »
sobota, 04 września 2010

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. Tak brzmi pierwsze przykazanie Boże. Przykazanie to zabrania oddawania czci innym bogom poza Bogiem w Trójcy Jedynemu, neguje politeizm. Zabobon (pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijności), bałwochwalstwo (kult rozumu -przesadna wiara w możliwości poznawcze rozumu, kult sławnych osób -gwiazd filmowych, piosenkarzy, sportowców, przywódców, kult idei- np. faszyzm, kult postaw konsumpcyjnych, egocentrycznych, pasożytniczych, aspołecznych, pieniądze, zajęcie – przesadne hobby, wróżbiarstwo i magia, bezbożność, wystawianie Boga na próbę, świętokradztwo ( profanowanie lub niegodne traktowanie sakramentów, czynności liturgicznych, osób, rzeczy i miejsc Bogu poświęconych), symonia (handel godnościami i urzędami kościelnymi, sakramentami oraz dobrami duchowymi) czy ateizm, to konkretne przykłady grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu.

„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” (Wj 20, 4). Czy zatem wieszając obraz  lub krzyż na ścianie wykraczam przeciwko pierwszemu przykazaniu? Obraz ma mi jedynie pomóc skoncentrować swoją uwagę na Bogu. Obraz nie ma być celem samym w sobie, lecz drogowskazem ku Temu, kogo przedstawiają. To samo tyczy się kultu osób beatyfikowanych i kanonizowanych. Nie modlimy się do nich, lecz do Boga przez ich wstawiennictwo…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony

15:51, damian.franciszek
Link Komentarze (8) »
piątek, 03 września 2010

Nie pożądaj żony bliźniego swego. To treść dziewiątego przykazania Bożego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak natomiast brzmi ostatnie przykazanie Dekalogu. Przykazania te wzajemnie się uzupełniają, a zarazem są zwieńczeniem całego Dekalogu. Przykazania te dotyczą naszej psychiki – naszych myśli, uczuć, pragnień oraz woli – zwracają uwagę na intencje naszego serca. Grzechem przeciwko tym przykazaniom jest każde egoistyczne pragnienia, które daje początek grzesznym zachowaniom. Brak umiarkowania, zazdrość, nieumiarkowana zachłanność to konkretne przykłady grzechów będących wykroczeniem przeciwko przytaczanym przykazaniom.

W tradycji Kościoła dziewiąte przykazanie dotyczy pożądliwości ciała i jest bardzo zintegrowane z szóstym przykazaniem. Natomiast dziesiąte – dotyczy pożądliwości dóbr drugiego człowieka, a tym samym zintegrowane jest z siódmym przykazaniem.

„Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje." (Mt 6, 21)

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Opracowano na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

19:17, damian.franciszek
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 02 września 2010

Czcij ojca swego i matkę swoją. Tak brzmi czwarte przykazanie Boże. Przykazanie bliskie sercu każdego dziecka. Przykazanie, w którym Bóg pokazuje nam, iż po Nim mamy czcić tych, którym zawdzięczamy życie. Brak miłości, brak posłuszeństwa i kłótnie, nie dbanie o dobre imię, nie pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy zaniedbywanie w chorobie i starości to konkretne przykłady grzechów przeciwko czwartemu przykazaniu.

Przykazanie to przypomina nam o wielkiej wdzięczności za dar życia, jaką winni jesteśmy naszym rodzicom. Nasi rodzice po urodzeniu otoczyli nas swoją opieką, w niektórych przypadkach – poświęcili wiele nieprzespanych nocy byśmy dziś mogli żyć, wychowywali nas z miłością i nie oddali do domu dziecka – pomyślmy o tym gdy będziemy chcieli ich oddać do domu starców…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu pochodzi ze strony

23:45, damian.franciszek
Link Dodaj komentarz »
środa, 01 września 2010

Nie cudzołóż. Tak brzmi natomiast treść szóstego przykazania Bożego. Te dwa słowa zawarte w przykazaniu wskazują nam na godność człowieka oraz na fakt, iż stworzeni na obraz i podobieństwo Boże zostaliśmy powołani do miłości. Zdrada małżeńska, konkubinat (trwałe pożycie mężczyzny i kobiety bez zawarcia związku małżeńskiego), przedmałżeńskie stosunki seksualne, uwiedzenie (namówienie, nakłonienie partnera do czynu lubieżnego), gwałt (zmuszenie siłą do uległości i stosunku seksualnego), prostytucja (uprawianie nierządu w celach zarobkowych), samogwałt (onanizm), ekshibicjonizm (publiczne obnażanie się), nieskromne i lubieżne dotykanie osób drugich (np. podczas niektórych tańców), homoseksualizm (współżycie seksualne z partnerem tej samej płci-same czyny są grzechem, a nie skłonności!!!), kazirodztwo (kontakty seksualne między krewnymi), nieobyczajne słowa (nieprzyzwoite opowiadania, dowcipy i piosenki o zabarwieniu erotycznym), nieobyczajne myśli i wyobrażenia, pornografia (obrazy, zdjęcia i filmy o treści podniecającej erotycznie) czy nieprzyzwoity ubiór (przesadnie negliżujący ciało, prowokujący) to konkretne przykłady grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu.

Cudzołóstwo jest niedotrzymaniem podjętych zobowiązań. Dlatego duchowni oraz osoby konsekrowane łamiąc celibat lub ślub czystości przyczyniają się swoją postawą do złamania przytaczanego przykazania. W przypadku zwłaszcza tego przykazania należy pamiętać o współodpowiedzialności za grzech. Swoją postawą można prowokować i zachęcać drugiego człowieka do grzechu… Warto o tym pamiętać gdy staramy się iść z duchem współczesnego świata…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony

20:35, damian.franciszek
Link Komentarze (2) »
wtorek, 31 sierpnia 2010

Nie zabijaj. To treść piątego przykazania Bożego. Przykazania wskazującego na wartość oraz świętość ludzkiego życia. Zabójstwo (targnięcie się na cudze życie), samobójstwo (targnięcie się na własne życie), eutanazja (zabójstwo z upośledzonych, chorych lub starszych), lekkomyślne narażanie życia (np.: kąpiel w miejscach niedozwolonych), okaleczenie (zranienie kogoś innego lub siebie), uderzenie (naruszenie nietykalności), narażanie życia i zdrowia własnego i innych przez łamanie zasad BHP, samobójstwo na raty (picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków), przerywanie ciąży z innych powodów niż zagrożenie życia i zdrowia matki, zaniedbanie troski o chorych, gniew oraz nienawiść (trwała forma gniewu), okaleczenie psychiczne (zniewaga, zniesławienie, obraza),przymus psychiczny (groźba, szantaż), psychiczne znęcanie się (gwałcenie sumienia, wywoływanie stresów, mobing), wojna oraz zbrojenie się, ludobójstwo (eksterminacja narodów), niszczenie środowiska naturalnego człowieka (zanieczyszczanie powietrza, wody, gleby) czy niesprawiedliwość społeczna (doprowadzanie do nędzy, zacofania, głodu) to konkretne przykłady grzechów przeciwko przykazaniu świętości życia.

Również kierowcy i piesi czasem zapominają o tym przykazaniu. Pierwsi przekraczając dozwoloną prędkość oraz łamiąc przepisy ruchu drogowego, a drudzy np. przechodząc na czerwonym świetle lub w miejscu niedozwolonym. Bywa, że i nauczyciele grzeszą przeciwko temu przykazaniu zabijając w uczniach zapał i chęć do zdobywania wiedzy. Przykłady grzechów można wymieniać bez końca. Można się także skoncentrować na tym jak walczyć o świętość życia. Jednym z takich przykładów jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą, kiedy przez dziewięć miesięcy modli się w intencji dziecka zagrożonego zabiegiem aborcji. I pamiętajmy, że jedynym Panem życia jest Bóg…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony

22:03, damian.franciszek
Link Komentarze (7) »
poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Nie kradnij. Tak brzmi siódme przykazanie Dekalogu. Przykazanie proste w swej treści, a zarazem bardzo głębokie. Najogólniej przykazanie dotyczy wyrządzania krzywdy bliźniemu w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Zabranie cudzego mienia w celu przywłaszczenia, rozbój lub rabunek (kradzież z użyciem siły), sprzeniewierzenie się (przywłaszczenie cudzej rzeczy powierzonej), oszustwo (wprowadzenie kogoś w błąd, dla uzyskania własnej korzyści majątkowej), szalbierstwo (wyłudzenie czegoś bez zamiaru uiszczenia należności np. jazda bez biletu), uszkodzenie cudzego mienia lub uczynienie go niezdatnym do użytku, wandalizm (brutalne niszczenie cudzego mienia), paserstwo (sprzedawanie lub kupowanie rzeczy skradzionych), szaber (rabunek mienia opuszczonego), łapownictwo (przekupstwo), niewypłacalność długu, wyzysk (uszczuplenie lub zatrzymanie zapłaty pracowniczej), zdzierstwo (pobieranie bardzo wysokich cen), lichwiarstwo (udzielanie pożyczki na wysoki procent), kidnaperstwo (porywanie dzieci i starszych w celu wymuszenia okupu), szantaż (wymuszanie czegoś przez zastraszenie lub groźbę kompromitacji), pasożytnictwo (żerowanie na cudzym miłosierdziu, życie cudzym kosztem), lenistwo (niechęć do pracy), marnotrawstwo (lekkomyślna niegospodarność) czy handel niewolnikami to skonkretyzowane przykłady wykroczeń przeciwko temu jakże treściwemu przykazaniu.

Oprócz kradzieży dóbr materialnych mamy jeszcze przywłaszczenie dóbr intelektualnych. Doskonałym przykładem jest wydrukowanie ściągniętej z Internetu pracy np. zaliczeniowej i podpisanie jej swoim imieniem i nazwiskiem, brak użycia przypisu podczas pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej wiedząc, że korzystam z literatury przedmiotu, reasumując – każde tego typu działanie jest grzechem przeciwko siódmemu przykazaniu. Najgorsze, że ta forma kradzieży dokonuje się coraz częściej w polskich szkołach i uczelniach wyższych dzięki dostępności do Internetu…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Część przykładów grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony

19:41, damian.franciszek
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 29 sierpnia 2010

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tak brzmi treść VIII Przykazania Bożego. Jakże bliski człowiekowi jest to grzech przeciw temu przykazaniu, przykazaniu życia w Prawdzie. Fałszywe świadectwo ( kłamliwe zeznanie ), niesłuszne podejrzenie (oparte na przypuszczeniach i pozorach), oszczerstwo (zniesławienie, mówienie o kimś nieprawdy), plotka (niesprawdzona wiadomość, wyolbrzymiona i przekazywana dalej), obmowa (wyjawianie cudzych błędów w celu tworzenia sensacji), zatajenie prawdy (np. przed sądem), mówienie niecałej prawdy, kłamstwo z obawy (aby uniknąć konsekwencji), kłamstwo z chęci zysku (oszustwo, pochlebstwo), krzywoprzysięstwo (złamanie ślubów, niewierność małżeńska), obłuda (hipokryzja, faryzeizm), zakłamanie (trwałe nagięcie swoich przekonań do kłamstwa), krytykanctwo (złośliwa , nieuzasadniona krytyka np. przełożonych), szemranie (krytykanctwo skryte, buntownicze), szyderstwo (naśmiewanie się z bliźniego w celu dokuczenia mu), obelga (obraza) czy klątwa (słowna obelga połączona ze złorzeczeniem) to przykłady wykroczeń przeciwko prawdzie…

Często formułujemy także wypowiedzi, które jak poezja mają wiele interpretacji przez odbiorców…. Rozpoczniemy komunikację używając nieznanego dla odbiorcy kodowania. Czasem mimo, że powiemy prawdę to wiąże się to z nie dochowaniem tajemnicy. Bywa, że naszym brakiem dyskrecji wyrządzamy wiele krzywdy… Zdarza się, że zanim przemyślimy naszą wypowiedź – ona trafia już do uszu odbiorcy… Ile razy zdarza się, że nasz język bardziej rani niż prawy czy lewy sierpowy?? Ważna jest jednak świadomość grzechu i wyrządzonego zła. Dzięki tej świadomości można podjąć konkretną pracę oraz naprawić wyrządzone krzywdy… Pamiętajmy o powściągliwości naszych języków…

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…

Przykłady grzechów przeciwko przytaczanemu przykazaniu zaczerpnięto ze strony